ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Liczba na stronie
Wyświetlany tag: Wyniki finansowe i informacje biznesowe
18
lut
2009

Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2008 roku

Po czterech kwartałach 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 445,4 mln zł w porównaniu z 630,7 mln zł w 2007 r. Główny wpływ na spadek wyniku za zeszły rok miały zawirowania na rynkach finansowych, przede wszystkim obniżenie wycen papierów dłużnych oraz osłabienie złotego. ...
Więcej
28
sty
2009

Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego

Michał Szczurek, wiceprezes ING Bank Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do struktur Grupy ING w Azji, gdzie będzie odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej. ...
Więcej
15
sty
2009

Informacja na temat wyniku finansowego

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku finansowym oraz w trosce o jednolitą i rzetelną komunikację ze wszystkimi interesariuszami, zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o opublikowaniu wstępnej informacji o wyniku finansowym za 2008 rok. Według wstępnych, niezaudytowanych danych, w 2008 roku bank odnotował skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 480 mln zł w porównaniu z 631 mln zł w 2007 roku. ...
Więcej
12
lis
2008

Dynamiczny wzrost wartości depozytów i kredytów w ING Banku Śląskim

Po trzech kwartałach 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 574,4 mln zł w porównaniu z 533,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r., co oznacza wzrost o 7,7%. Wskaźnik wypłacalności banku pozostaje na bezpiecznym poziomie 11,91% w porównaniu z 8% wymaganymi przez nadzór bankowy. ...
Więcej
18
sie
2008

Już 100 tys. Kont Direct w ING Banku Śląskim

W poniedziałek liczba internetowych Kont Direct ING Banku Śląskiego przekroczyła poziom 100 tys. Tym samym bank zrealizował plan, który chciał osiągnąć do końca 2008 roku. Konto Direct skierowane jest do nowoczesnych klientów, korzystających z internetu, bankomatów, wpłatomatów oraz płacących kartą. ...
Więcej
13
sie
2008

Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego po I półroczu 2008 r.

W I półroczu 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 407,5 mln zł w porównaniu z 335,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 23,7% w porównaniu z 20,5% przed rokiem. Jednocześnie bank poprawił relację kosztów do dochodów – wskaźnik C/I obniżył się do poziomu 62,6% z 64,1% w I półroczu 2007 roku. ...
Więcej
12
cze
2008

Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

12 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Przyjęto rezygnację Benjamina van de Vrie, Wiceprezesa Zarządu Banku i powołano w skład Zarządu Banku panią Małgorzatę Kołakowską oraz pana Michała Bolesławskiego. ...
Więcej
15
maj
2008

Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

15 maja 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Marię Elisabeth van Elst, Wiceprezes Zarządu Banku, zastąpi na tym stanowisku Justyna Kesler. ...
Więcej
14
maj
2008

Wzrost zysku ING Banku Śląskiego w I kwartale

W pierwszym kwartale 2008 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 173,7 mln zł w porównaniu z 167,4 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku. Na koniec marca br. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 20%. ...
Więcej
03
mar
2008

Rekordowy wynik ING Securities w 2007 roku

W 2007 roku zysk netto ING Securities S.A. wzrósł do rekordowego poziomu 64,7 mln zł, czyli o blisko 17% w porównaniu z rokiem 2006. Dom maklerski uzyskał również pierwsze miejsce pod względem obrotów na rynku akcji. ...
Więcej