ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Liczba na stronie
Wyświetlany tag: Wyniki finansowe i informacje biznesowe
18
paź
2019

Zmiany klimatyczne a biznes – okrągły stół dla sektora bankowego

ING Bank Śląski zorganizował okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju. Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji w gronie przedstawicieli instytucji finansowych działających w Polsce i wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zachodzących zmian klimatycznych. ...
Więcej
11
paź
2019

ING Bank Hipoteczny wyemitował zielone listy zastawne o wartości 400 mln zł

10 października 2019 roku ING Bank Hipoteczny wyemitował 5-cio letnie zielone hipoteczne listy zastawne o wartości 400 mln zł. Udział w emisji wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. ...
Więcej
20
wrz
2019

Zmiana w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Patrick Roesink, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, złożył dzisiaj rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2020 roku. Powodem tej decyzji jest planowane objęcie przez niego innego stanowiska w Grupie ING. ...
Więcej
26
sie
2019

Rating dla ING Banku Hipotecznego

Agencja ratingowa Moody’s Investor Service poinformowała o nadaniu ING Bankowi Hipotecznemu S.A. długoterminowego i krótkoterminowego ratingu emitenta. 21 sierpnia 2019 roku, agencja ratingowa Moody’s Investor Service nadała ING Bankowi Hipotecznemu S.A. następujące ratingi: Długoterminowy rating emitenta: Baa1 Krótkoterminowy rating emitenta: Prime-2 Długoterminowe ryzyko kontrahenta:...
Więcej
01
sie
2019

Kontynuacja wzrostu wolumenów i efektywności działania

W I półroczu 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął poziom 795,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank konsekwentnie zwiększał udział w finansowaniu firm,  przedsiębiorców i klientów indywidualnych. ...
Więcej