arrow-downfacebook webzamknijblad

ING Bank Śląski ponownie liderem rankingu „Gwiazdy Bankowości”

| Nagrody i wyróżnienia
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zdobył tytuł "Gwiazdy Bankowości" przyznawaną za całokształt działalności w 2016 roku. Bank wyróżniono także w kategoriach: „Innowacyjność”, „Tempo rozwoju” oraz „Dochodowość i efektywność”. Ranking został przygotowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PwC.

Nagrodę główną „Gwiazda Bankowości” za całokształt działalności w 2016 roku otrzymał ING Bank Śląski. W rankingu Gwiazdy Bankowości oceniono banki w czterech kategoriach: "Tempo Rozwoju”, „Dochodowość i efektywność”, „Struktura biznesu”, „Innowacyjność” oraz całokształt działalności. O pozycji danej instytucji zadecydowały wskaźniki finansowe, opinia kapituły dotycząca innowacji wprowadzonych w poprzednim roku oraz ocena jakościowa dotycząca całości ich funkcjonowania. 

Bank zajął także pierwsze miejsce w kategorii „Innowacyjność”. W tej kategorii członkowie jury dokonywali oceny innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań, które miały największy wpływ na bank. Do konkursu bank zgłosił dwie innowacje produktowe: Trener Finansowy oraz cały system bankowości internetowej Moje ING, a także innowację dotyczącą sposobu funkcjonowania całej organizacji: Akcelerator ING.

ING Bank Śląski uzyskał również drugie miejsce w kategorii Tempo Rozwoju. W tej kategorii jury doceniło m.in. wzrost liczby klientów korporacyjnych, który przekroczył 12%, a także wartość należności od przedsiębiorstw.

Bank zajął także drugie miejsce w kategorii „Dochodowość i efektywność”. O wysokiej pozycji banku zadecydowała m.in. stopa zwrotu z kapitału oraz wzrost marży odsetkowej.