arrow-downfacebook webzamknijblad

7 Szpalt dla ING Banku Śląskiego

| Nagrody i wyróżnienia
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski otrzymał 7 nagród w konkursie Power Of Content Marketing - Szpalty Roku 2017. Bank otrzymał pięć złotych nagród, jedną srebrną oraz wyróżnienie.

W tegorocznej edycji konkursu, do którego zgłoszono ponad 200 projektów, jury nagrodziło aż 7  z ING Banku Śląskiego, w czterech kategoriach: Content marketing – finanse i ubezpieczenia; Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egzemplarzy; Portal dla pracowników oraz Strategia content marketing dla pracowników.

Nagrodzone inicjatywy i projekty ING Banku Śląskiego:

ZŁOTO w kategorii: Content marketing - finanse i ubezpieczenia

  • Sztuka Biurowa: za realizację zgodną z kulturą organizacji, zaangażowanie twórców i odbiorców oraz zachęcenie pracowników do kreatywnego eksperymentowania;
  • Magazyn Baśka: za przekształcenie pracy w bankowości w coś atrakcyjnego, dynamiczne opowieści o ludziach i pokazanie, że można o innowacji mówić w innowacyjny sposób;
  • Kultura OFF’owa: za spójne działania, kreatywne hasła i edukacyjny wymiar projektu;

w kategorii: Portal dla Pracowników

  • One Intranet: za stworzenie platformy do rozmów w organizacji, projekt, w którego centrum są pracownicy i odważny dialog z nimi;

w kategorii: Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1000 egz.

  • Magazyn Baśka: za świetnie prowadzony, angażujący pracowników projekt i pokazanie, że są oni wartością marki;

SREBRO w kategorii: Portal dla pracowników

  • Kudos: za szerzenie dobrych wzorców w nowoczesnych technologicznie odsłonach i sprawienie, że codzienne docenianie współpracowników staje się łatwiejsze do wyrażenia;

WYRÓŻNIENIE w kategorii: Strategia content marketing dla pracowników

  • Kultura OFF’owa: za kreatywne działania, zmierzające do wprowadzenia oszczędności w firmie oraz przyjazną komunikację.

Konkurs Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku jest organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska od dziewięciu lat. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów branży w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. Inicjatywy i projekty dla pracowników ING Banku Śląskiego są od wielu lat nagradzane w tym prestiżowym konkursie. 

Więcej na http://www.szpaltyroku.pl/