ING Bank Śląski przekroczył poziom 100 mld zł kredytów

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 074 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Minione trzy kwartały to okres największego w historii banku przyrostu akcji kredytowej, która w ujęciu nominalnym wzrosła o prawie 12,2 mld zł.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 9% do 3 873 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 761 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 9% do 2 113 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 4% do 1 437 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 4% do 1 074 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,1% w porównaniu z 11,8% w ub.r.,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 45,5% w porównaniu z 45,4% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,2% w porównaniu z 15,1% w ub.r.

 

- W trzecim kwartale portfel kredytowy banku przekroczył poziom 100 mld zł, z czego ponad 51 mld zł przyrostu przypada na ostatnie pięć lat. Pod tym względem ING Bank Śląski rozwija się szybciej niż inne podmioty na rynku. Na koniec września br. udział na rynku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 6,18%, a kredytów korporacyjnych 11,05%. W obu przypadkach to o ok. 3 pkt. proc. więcej niż pięć lat temu. W minionych trzech kwartałach br. bank osiągnął najwyższy w swojej historii przyrost akcji kredytowej, który wyniósł 12,2 mld zł. Dynamicznemu finansowaniu polskiej gospodarki przez ING Bank Śląski towarzyszy dobra dywersyfikacja portfela kredytowego oraz jego odpowiednia jakość - dwa razy lepsza niż na rynku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W ciągu trzech kwartałów br. bank osiągnął wysoki 12% przyrost depozytów. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 290 tys. do 4,76 mln, a klientów korporacyjnych o 6 tys. do 60 tys. ING wspierając cyfryzację polskiej gospodarki oraz realizując strategię koncentrującą się na potrzebach klienta oraz nowoczesnych produktach wprowadził bramkę płatniczą imoje wraz z usługą Twisto dla sklepów internetowych. Obecnie korzysta z niej już ponad 244 sklepów – dodał Brunon Bartkiewicz.

 

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po trzech kwartałach 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 15% do 100,6 mld zł,
 • kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 22% do 43,78 mld zł,
 • kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 10% do 56,9 mld zł,
 • wzrost depozytów o 12% do 108,6 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 4,76 mln (105 tys. klientów pozyskanych w 3 kw.),
 • liczba klientów korporacyjnych 60 tys. (2,8 tys. klientów pozyskanych w 3 kw.).
Materiały do pobrania