ING wspólnie z IKEA walczą o lepszy klimat dla katowickich szkół

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe , CSR
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski dołączył do akcji IKEA wspierającej dzieci i młodzież w staraniach o lepszy klimat i czystsze środowisko. Konkurs „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” związany jest ze szczytem klimatycznym ONZ COP24, który odbędzie się w  grudniu w Katowicach. Ponad dwadzieścia szkół podstawowych z Katowic ma za zadanie przygotować projekty edukacyjne dotyczące zmian klimatycznych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za otaczający nas świat i należy o niego dbać. Postawa proekologiczna, wpajana od małego, jak również wiedza na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli rozsądniejsze wykorzystanie surowców obecnych już na rynku, pozwolą podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Drobne zmiany w codziennym życiu uczniów mogą zaprocentować przez wiele kolejnych lat.

„Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas, również tak dużych instytucji jaką jest ING. W naszym banku jest częścią długoterminowej strategii biznesowej, relacji biznesowych z klientami. Promujemy także nawyki proekologiczne wśród naszych pracowników. Wierzymy, że tylko wspólne wysiłki i codzienne, świadome decyzje pomogą nam ograniczyć negatywne zmiany zachodzące w naszym środowisku. Zgodnie z Deklaracją Ekologiczną naszego banku, wspieramy projekty realizowane z troską o środowisko naturalne, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Dlatego cieszymy się, że możemy uczestniczyć w inicjatywach szkolnych, które wspierają budowanie odpowiedzialnych i prośrodowiskowych postaw u dzieci i młodzieży. Zdecydowaliśmy, że nagrodzimy dwie szkoły, które wejdą do finału konkursu. Wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi wybierzemy wartościowe nagrody o charakterze ekologicznym, które będą dla uczniów najbardziej przydatne” – powiedziała Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

„W IKEA wierzymy, że każdy z nas ma bardzo duży wpływ na swoje otoczenie, dlatego edukacja najmłodszych w tym zakresie jest równie ważna. Poszukiwanie rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego jak i na rzecz lepszego klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań i obszarów zrównoważonego rozwoju w IKEA. Nasz cel współpracy ze szkołami, jaki realizujemy od dłuższego czasu - teraz w Katowicach - jest bardzo jasny. Chcemy pokazać, że ekologia łączy, pomaga i inspiruje. A najlepszym tego symbolem będzie główna nagroda czyli energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznej, z której skorzysta wiele roczników zwycięskiej szkoły – powiedziała Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy IKEA przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice, Ambasadą Szwecji, firmą Decathlon oraz ING Bankiem Śląskim. Swój udział potwierdziło ponad 20 placówek. W pierwszym etapie konkursu, który potrwa do 26 listopada, zgłoszone szkoły będą miały za zadanie opracować założenia programów edukacyjnych. Na ich podstawie komisja konkursowa wybierze 5 najciekawszych prac i wyłoni finalistów. Oficjalne ogłoszenie szkół, które przejdą do dalszego etapu odbędzie się  13 grudnia podczas COP 24 Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. W okresie od stycznia do marca 2019 roku placówki będą realizować założenia swoich programów edukacyjnych. Zwycięstwo będzie zależało od tego, w jakim stopniu szkoły zaangażują dzieci i młodzież w działania na rzecz środowiska oraz zgodności programów z wartościami IKEA takimi jak: prostota, nieszablonowe myślenie i troska o ludzi i planetę. Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Dnia Ziemi, które przypadają 22 kwietnia 2019 roku.

„Katowice są miastem, które od wielu lat prężnie się rozwija, kładąc duży nacisk na sferę ekologiczną. To dla nas wyróżnienie i potwierdzenie, że nasze miasto jest wyjątkowe, a nakład włożonej pracy jest doceniany przez wszystkich. Cieszymy się, że dzięki podjętej inicjatywie szkoły będą miały szansę zwrócić uwagę najmłodszych na nieodwracalne zmiany klimatyczne i będziemy mogli edukować dzieci w tak ciekawy sposób” – podkreśla Daniel Wolny koordynator projektu ze strony Urzędu Miasta Katowice.

Aby wszystkie szkoły miały równe szanse, będą one miały możliwość skorzystania z profesjonalnych warsztatów z zakresu ochrony środowiska, organizowanych przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Przedstawiciele organizacji pomogą uczestnikom przygotować programy edukacyjne i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z konkursem.

„Celem działania Fundacji dla Edukacji Ekologicznej jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację szczególnie dzieci i młodzieży. Realizujemy wiele programów ekologicznych kierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Cieszymy się, że mamy okazję wziąć udział w organizacji konkursu szczególnie dlatego, że jest on dedykowany dla dzieci z terenu Katowic. Bardzo ważne jest dostrzeganie i nagradzanie wartościowych inicjatyw ekologicznych podejmowanych w szkołach” – powiedział Jarosław Szczygieł, prezes Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają instalację fotowoltaiczną wraz z montażem, fundowaną przez firmę IKEA. Nagroda pozwoli placówce funkcjonować bardziej ekologicznie i zmniejszyć wydatki na energię elektryczną. Tego typu rozwiązania już sprawdzają się dobrze w paru szkołach w Polsce. Pozostali finaliści również mogą liczyć na atrakcyjne nagrody od ING Banku Śląskiego i firmy Decathlon.