Zmiana w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Z dniem 1 stycznia 2019 roku stanowisko Wiceprezesa Zarządu obejmie Lorenzo Tassan-Bassut.

Lorenzo Tassan-Bassut pracuje w ING od 20 lat. W tym czasie pełnił szereg funkcji w obszarze IT i Operacji. W 2000 roku objął stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. infrastruktury IT na Azję w Oddziale ING Banku N.V. w Hong Kongu oraz Wiceprezesesa Zarządu nadzorującego obszar Operacji. W 2007 roku został powołany na Zastępcę Dyrektora Zarządzającego w Oddziale ING Banku N.V. na Węgrzech oraz Wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar Operacji. W 2010 roku został Dyrektorem Zarządzającym w ING Banku (EurAsia) w Moskwie, gdzie również został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar Operacji. Od 2013 roku jest Wiceprezesem Zarządu nadzorującym obszar Operacji w TMB Bank Public Company Limited w Tajlandii.

Lorenzo Tassan-Bassut jest absolwentem Hogeschool Enschede w Holandii o specjalizacji inżyniera komputerowa. Ukończył również General Management Program na INSEAD/ CEDEP oraz Center for Professional Development Program na Stanford University.