Już jutro w ING Banku Śląskim zarobisz więcej - wyższe oprocentowanie produktów oszczędnościowych w PLN, EUR i USD

| Zmiany oprocentowania
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podwyższa stawki oprocentowania dla Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz dla lokat terminowych o stałej stopie procentowej  oferowanych dla klientów indywidualnych i dla małych firm.

Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

Produkt

Minimalny wkład

Oprocentowanie

przed zmianą

Oprocentowanie

po zmianie

Różnica

Lokata 6M (PLN)

1000 PLN +

3,50%

3,75%

+0,25%

Lokata 12M (PLN)

1000 PLN +

3,75%

4,00%

+0,25%

Lokata 24M (PLN)

1000 PLN +

4,00%

4,25%

+0,25%

Lokata 12M (EUR)

500 EUR+

1,75%

2,25%

+0,50%

Lokata 24M (EUR)

500 EUR+

2,00%

2,50%

+0,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe (PLN)

Brak

(od 100 000 PLN)

3,25%

(3,50%)

3,50%

(3,75%)

+0,25%

Otwarte Konto Oszczędnościowe (USD)

Brak

 

1,50%

 

2,50%

 

+1,00%

Nowe stawki obowiązują od 15 maja b.r.

„Jesteśmy liderem na rynku depozytów i chcemy te pozycję nie tylko utrzymać, ale także wzmocnić. Mamy dobre produkty o jednym z najatrakcyjniejszych oprocentowań na rynku. Świadczy o tym zainteresowanie naszych klientów, które owocuje ciągłym wzrostem sprzedaży. Przypomnijmy, że w 2006 roku liczba klientów posiadających Otwarte Konto Oszczędnościowe przekroczyła 1mln!" - powiedziała Alicja Żyła, Dyrektor Departamentu Detalicznych Produktów Depozytowych w ING Banku Śląskim.

ING Bank Śląski jest liderem na polskim rynku w pozyskiwaniu depozytów. W 2006 roku kontynuował aktywizację sprzedaży Otwartego Konta Oszczędnościowego. Wartość portfela tego produktu wzrosła z 12 775,3 mln zł na koniec 2005 r. do 15 450,3 mln zł na koniec grudnia 2006 r. (wzrost o 21%).

Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów ukształtował się na koniec 2006 roku na poziomie 8,58% (8,35% na koniec 2005 r.). Odnotowano wzrost udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych z 8,52 % na koniec 2005 r. do 8,77% na koniec grudnia 2006 r.

ING Bank Śląski oferuje klientom indywidualnym i małym firmom następujące produkty oszczędnościowe:

1) Oprocentowanie zmienne: Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, EUR i USD.

oprocentowanie

produktów oszczędnościowych

1m

3m

6m

12m

24m

Min. wkład

 Zmienne

EUR

2,00%

Brak

USD

2,50%

Brak

PLN

3,50%

Brak

3,75%

100 000 zł

2) Oprocentowanie stałe: 6, 12 i 24 miesięczne lokaty terminowe w PLN oraz 12 i 24 miesięczne lokaty terminowe w EUR i USD.

oprocentowanie

produktów oszczędnościowych

1m

3m

6m

12m

24m

Min. wkład

 

Stałe

PLN

-

-

3,75%

4,00%

4,25%

1000 zł

USD

-

-

-

3,50%

4,00%

500 USD

EUR

-

-

-

2,25%

2,50%

500 EUR

Dla klientów indywidualnych w ofercie również Pakiet Fundusz z Lokatą (oprocentowanie stałe 12-miesięcznej lokaty w ramach pakietu: 6,00%, minimalny wkład: 5000 zł, maksymalna kwota inwestycji w ramach jednej umowy Pakietu: 49.800 zł).