ING Bank Śląski obniża opłaty za karty kredytowe, a dodatkowo rozdaje pieniądze posiadaczom kart kredytowych!

| Produkty i usługi, Akcje marketingowe i promocje
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu opłat za karty kredytowe dla klientów indywidualnych i małych firm. Dodatkowo Bank podjął decyzję o kontynuowaniu specjalnej oferty dla klientów indywidualnych, w ramach której mogą otrzymać 50 zł w prezencie!

„Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się promocja nagradzająca klientów, którzy zdecydowali się na naszą kartę kredytową i zaczęli z niej korzystać skłoniła nas do decyzji o kontynuowaniu tych działań. Dodatkowo, mając na względzie uwagi naszych obecnych klientów dokonaliśmy przeglądu i zmian w Tabeli Opłat i Prowizji. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany zachęcą posiadaczy naszych kart do dokonywania nimi kolejnych transakcji" - powiedziała Katarzyna Sosin, Dyrektor Departamentu Kart Płatniczych w ING Banku Śląskim.

ZMIANY W TABELI OPŁAT I PROWIZJI:

1) Obniżenie wartości transakcji bezgotówkowych, których realizacja kartą kredytową pozwala na zwolnienie z opłaty aktywizującej:

PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

Dla Pomarańczowej karty kredytowej VISA

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 1000 zł w okresie 3 miesięcy

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na średniomiesięczną kwotę min 100 zł w okresie 3 miesięcy (łącznie 300 zł w okresie 3 miesięcy, 1200 zł w okresie rocznym)

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 4500 / 6000 zł w okresie rocznym

Dla karty kredytowej Visa Classic / MasterCard

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 1500 zł w okresie 3 miesięcy

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na średniomiesięczną kwotę min 500 zł w okresie 3 miesięcy (łącznie 1500 zł w okresie 3 miesięcy, 6000 zł w okresie rocznym)

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 9000 zł / 12000 zł w okresie rocznym

Dla karty kredytowej Visa dla małych firm

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 2500 zł w okresie 3 miesięcy

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na średniomiesięczną kwotę min 500 zł w okresie 3 miesięcy (łącznie 1500 zł w okresie 3 miesięcy, 6000 zł w okresie rocznym)

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 9000 zł / 12000 zł w okresie rocznym

Dla Złotej karty kredytowej Visa

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 7500 zł w okresie 3 miesięcy

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na średniomiesięczną kwotę min 1000 zł w okresie 3 miesięcy (łącznie 3000 zł w okresie 3 miesięcy, 12 000 zł w okresie rocznym)

Wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min 18000 zł / 24000 zł w okresie 3 miesięcy

2) Obniżenie wysokości opłat aktywizujących:

PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

Dla karty kredytowej Visa Classic / MasterCard / VISA dla małych firm

Karta główna: 80 zł

Karta dodatkowa: 60 zł

Karta główna: 50 zł

Karta dodatkowa: 30 zł

Dla Złotej karty kredytowej Visa

Karta główna: 150 zł

Karta dodatkowa: 90 zł

Karta główna: 100 zł

Karta dodatkowa: 60 zł

3) Rezygnacja z pobierania opłat za:

  • wydanie duplikatu karty,
  • wydanie PIN wraz z kartą w przypadku utraty PIN,
  • wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej / utraconej,
  • przekroczenie limitu kredytowego,
  • realizację spłaty pełnej kwoty zadłużenia karty kredytowej w drodze Polecenia Zapłaty dla Karty kredytowej Visa Classic / MasterCard / Visa dla małych firm.

4) Czasowe zwolnienie z opłaty za transakcje wypłaty gotówki w bankomatach:

ING Bank Śląski wprowadził czasowe zwolnienie z opłaty za transakcje wypłaty gotówki w bankomatach dla obecnych i nowych użytkowników Pomarańczowej karty kredytowej VISA. Zwolnienie z opłat dotyczy transakcji wykonanych zarówno w bankomatach ING Banku Śląskiego S.A., jak i innych bankomatach krajowych i zagranicznych i obowiązuje w okresie 07.05.2007 - 30.09.2007.

AKCJA SPECJALNA „PROMOCJA 50 ZŁ"

Każdy Klient, który w okresie od 7 maja do 30 lipca b.r. podpisze z Bankiem umowę o wydanie

  • Pomarańczowej karty kredytowej VISA,
  • karty kredytowej VISA Classic,
  • karty kredytowej MasterCard,
  • Złotej karty kredytowej VISA,

oraz wykona przy ich użyciu przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową
o dowolnej wartości, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł.

Nagroda zostanie wypłacona przez Bank poprzez uznanie rachunku posiadanej przez klienta karty kredytowej. Co istotne, kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Więcej informacji na: www.ingbank.pl