ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Liczba na stronie
06
mar
2008

Ankieta ING: Pesymistyczne nastroje konsumentów

85% ankietowanych uznało, że podwyżki cen żywności i innych kosztów utrzymania (opłaty związane z mieszkaniem, ceny paliwa, komunikacji) są na tyle znaczące, że będą musieli zmniejszyć swoje wydatki na inne cele. ...
Więcej
03
mar
2008

Wyższe oprocentowanie OKO w ING Banku Śląskim

W reakcji na ostatnią podwyżkę podstawowych stóp procentowych ING Bank Śląski podniósł o 0,25 pkt. proc. oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego dla Klientów indywidualnych i małych firm. Nowe stawki obowiązują od 3 marca b.r. ...
Więcej
03
mar
2008

Rekordowy wynik ING Securities w 2007 roku

W 2007 roku zysk netto ING Securities S.A. wzrósł do rekordowego poziomu 64,7 mln zł, czyli o blisko 17% w porównaniu z rokiem 2006. Dom maklerski uzyskał również pierwsze miejsce pod względem obrotów na rynku akcji. ...
Więcej
26
lut
2008

Lokaty inwestycyjne ING na WIG 20 i waluty z Zatoki Perskiej

ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję dwóch kolejnych Inwestycyjnych Lokat Terminowych (ILT), których dochodowość uzależniona jest od zmiany wartości indeksu WIG20 oraz koszyka walut państw Zatoki Perskiej. Subskrypcja potrwa do 7 marca b.r. ...
Więcej
25
lut
2008

Wyższe oprocentowanie lokat terminowych w ING

ING Bank Śląski podwyższył oprocentowanie lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN o 0,25 pkt. proc. Obecnie stawka oprocentowania sięga 5,25%. ...
Więcej
22
lut
2008

Ankieta ING: Ceny mieszkań nie będą rosły

62,5% Klientów ING uważa, że ceny mieszkań nie zmienią się, albo spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Obawy o dalszy wzrost cen nieruchomości są więc znacznie słabsze niż parę miesięcy wcześniej. Oczekujemy, że mimo to dynamika kredytów na nieruchomości wyniesie w tym roku około 30-40%r/r wobec 50,6%r/r osiągniętych w 2007 roku. ...
Więcej
20
lut
2008

Dalszy wzrost dochodów na działalności podstawowej

Po czterech kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 630,7 mln zł w porównaniu z 591,4 mln zł w 2006 roku. Na koniec grudnia wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 18,9%. ...
Więcej
18
lut
2008

Cashback dla kart Maestro i MasterCard w ING Banku Śląskim

Od dzisiaj w ING Banku Śląskim dostępna jest usługa Cashback dla wszystkich kart debetowych Maestro i MasterCard wydawanych dla Klientów indywidualnych oraz małych firm do rachunków w PLN i EUR. Bank nie pobiera opłat za korzystanie z tej usługi. ...
Więcej
18
lut
2008

Wysoko oprocentowana eLokata w ING

Od poniedziałku Klienci indywidualni ING Banku Śląskiego mogą założyć lokatę internetową o oprocentowaniu stałym sięgającym 5,5 % w skali roku. eLokata jest obecnie jednym z najlepiej oprocentowanych produktów depozytowych na rynku. ...
Więcej
13
lut
2008

ING Bank Śląski „Firmą Bliską Środowisku"

ING Bank Śląski został laureatem konkursu „Firma Bliska Środowisku" organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Ministra Środowiska - Macieja Nowickiego. ...
Więcej