ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Liczba na stronie
10
mar
2008

Statuetka „Róży bez kolców” dla ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski zdobył najwyższą ocenę i statuetkę „Róży bez kolców” dla najlepszego banku w rankingu przeprowadzonym na zlecenie magazynu ekonomiczno-finansowego Home&Market. Badanie zostało przeprowadzone wśród 200 największych firm prywatnych w Polsce przez Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych. ...
Więcej
07
mar
2008

Grupa ING podpisała umowę sponsoringową z Alonso i Piquetem

Grupa ING podpisała dzisiaj umowy indywidualnego globalnego sponsoringu z kierowcami zespołu ING Renault F1 - Fernando Alonso i Nelsonem Piquetem. Kontrakty z kierowcami wesprą ING w realizacji biznesowego celu drugiego roku programu sponsorskiego F1 - biznesowej aktywizacji firmy poprzez platformę F1. ...
Więcej
07
mar
2008

Promocja dla Klientów ING BankOnLine korzystających z sieci Play

Już od 3 marca wszyscy Klienci ING BankOnLine posiadający telefon w sieci Play mogą zasilić kartę pre-paid w systemie online. Realizując transakcję od 10 do 14 marca, dodatkowo otrzymają promocyjne doładowanie. ...
Więcej
06
mar
2008

Ankieta ING: Pesymistyczne nastroje konsumentów

85% ankietowanych uznało, że podwyżki cen żywności i innych kosztów utrzymania (opłaty związane z mieszkaniem, ceny paliwa, komunikacji) są na tyle znaczące, że będą musieli zmniejszyć swoje wydatki na inne cele. ...
Więcej
03
mar
2008

Wyższe oprocentowanie OKO w ING Banku Śląskim

W reakcji na ostatnią podwyżkę podstawowych stóp procentowych ING Bank Śląski podniósł o 0,25 pkt. proc. oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego dla Klientów indywidualnych i małych firm. Nowe stawki obowiązują od 3 marca b.r. ...
Więcej
03
mar
2008

Rekordowy wynik ING Securities w 2007 roku

W 2007 roku zysk netto ING Securities S.A. wzrósł do rekordowego poziomu 64,7 mln zł, czyli o blisko 17% w porównaniu z rokiem 2006. Dom maklerski uzyskał również pierwsze miejsce pod względem obrotów na rynku akcji. ...
Więcej
26
lut
2008

Lokaty inwestycyjne ING na WIG 20 i waluty z Zatoki Perskiej

ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję dwóch kolejnych Inwestycyjnych Lokat Terminowych (ILT), których dochodowość uzależniona jest od zmiany wartości indeksu WIG20 oraz koszyka walut państw Zatoki Perskiej. Subskrypcja potrwa do 7 marca b.r. ...
Więcej
25
lut
2008

Wyższe oprocentowanie lokat terminowych w ING

ING Bank Śląski podwyższył oprocentowanie lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN o 0,25 pkt. proc. Obecnie stawka oprocentowania sięga 5,25%. ...
Więcej
22
lut
2008

Ankieta ING: Ceny mieszkań nie będą rosły

62,5% Klientów ING uważa, że ceny mieszkań nie zmienią się, albo spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Obawy o dalszy wzrost cen nieruchomości są więc znacznie słabsze niż parę miesięcy wcześniej. Oczekujemy, że mimo to dynamika kredytów na nieruchomości wyniesie w tym roku około 30-40%r/r wobec 50,6%r/r osiągniętych w 2007 roku. ...
Więcej
20
lut
2008

Dalszy wzrost dochodów na działalności podstawowej

Po czterech kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 630,7 mln zł w porównaniu z 591,4 mln zł w 2006 roku. Na koniec grudnia wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 18,9%. ...
Więcej