arrow-downfacebook webzamknijblad

ING Bank Śląski w czołówce banków udzielających gwarancji de minimis

| Produkty i usługi
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski znajduje się w czołówce banków oferujących kredyty w ramach rządowego programu gwarancji de minimis BGK. Na koniec lipca bank udzielił 539 gwarancji o wartości 314,8 mln zł oraz kredytów nimi objętych o wartości 562,4 mln zł.

Pod względem kwotowym ING Bank Śląski zajmuje trzecie miejsce wśród wszystkich banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis przy udziale w rynku wynoszącym 12,08 %.

Oferta ING Banku Śląskiego skierowana jest do firm z sektora MSP (wg definicji unijnej), spełniających kryteria programowe i prowadzących pełną księgowość. Gwarancje stanowią atrakcyjne zabezpieczenie kredytów obrotowych, zwłaszcza dla firm, które nie posiadają wystarczających aktywów.

Gwarancje są udzielane do kwoty 3,5 mln złotych do wysokości 60% kwoty kredytu na okres do 27 miesięcy.  

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji przeprowadzane są bezpośrednio w ING Banku Śląskim.

Materiały do pobrania