arrow-downfacebook webzamknijblad

Kolejni Wolontariusze ING dołączyli do BAKCYLA

| CSR
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Powiększyła się grupa Wolontariuszy ING, którzy zgłosili się do projektu edukacji finansowej BAKCYL. Wszyscy nowi wolontariusze przeszli już szkolenia co oznacza, że będą mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem z uczniami wybranych gimnazjów w Polsce.

BAKCYL jest projektem polskiego sektora bankowego, w którym uczestniczy obecnie 15 banków. Stanowi przykład inicjatywy odpowiedzialnej społecznie, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodzieży. Podstawę programu stanowi zaangażowanie pracowników banków - wolontariuszy w rolę trenerów, prowadzących lekcje, po uprzednio odbytych szkoleniach przygotowujących.

ING Bank Śląski dołączył do BAKCYLA w 2014 roku. Obecnie w projekt zaangażowanych jest kilkunastu Wolontariuszy ING we wszystkich objętych programem województwach, z czego najliczniejszą grupę stanowią wolontariusze ze Śląska – aż 10 osób. Pierwsze lekcje poprowadzą już w kwietniu!

Projekt jest realizowany od 2013 roku z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej, pod patronatem Związku Banków Polskich. Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. W latach 2013-2014 działania obejmowały tylko województwo mazowieckie, natomiast w 2015 roku uruchomiono rekrutację również w województwach: śląskim, łódzkim i małopolskim.

W 2014 roku, BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości, w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl