arrow-downfacebook webzamknijblad

ING Bank Śląski dziesiąty raz w RESPECT Index

| Nagrody i wyróżnienia
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski po raz dziesiąty w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, zarządzane zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Aktualizacja indeksu ma miejsce raz w roku.

Aktualny skład RESPECT Index złożony jest z 25 spółek. Nowy skład obowiązuje od 19 grudnia 2016 roku. Od pierwszej publikacji w 2009 roku RESPECT Index zwiększył wartość o 50 proc.